Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Startup Greece

Το Startup Greece είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα.

start up greece

Ιδιαίτερη αποδοχή εμφανίζεται να κερδίζει από το κοινό, στο οποίο απευθύνεται, το «Startup Greece» με πάνω από 4.460 εγγεγραμμένους χρήστες να συμμετέχουν στην «κοινότητά» του.

Το Startup Greece είναι ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών.

Πρόκειται μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης και δικτύωσης με στόχο να αναδείξει μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα που ουσιαστικά συνδυάζει μια online κοινότητα κυρίως νέων επιχειρηματιών με μια βάση γνώσης και πληροφορίας ειδικευμένης στο επιχειρείν.

Η σελίδα του στο facebook έχει δεχτεί πάντω από 4.850 likes, έχει 5.400 followers στο twitter και πάνω από 380.000 μοναδικούς επισκέπτες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.[space size=»30″]

(Visited 1 times, 1 visits today)
By