Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

ΣτΕ: Ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση για ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς

Δικαιώθηκαν μεν προσωρινά οι φαρμακοποιοί από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς ακυρώθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείων και ρυθμίζονται θέματα του επαγγέλματός τους, αλλά σύμφωνα με τους σύμβουλους Επικρατείας όσα λέει η υπουργική απόφαση μπορεί να γίνουν με Προεδρικό Διάταγμα και έληξε το θέμα.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με μια σειρά αποφάσεων της (1804-1807/2017) έκανε δεκτές τις αιτήσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Θεσσαλονίκης με τις οποίες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 20.5.2016 απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Υγείας για «τις ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείου».

Πάντως, οι σύμβουλοι της Επικρατείας έμειναν μόνο στο σκέλος αυτό (ΠΔ και όχι υπουργική απόφαση) και δεν προχώρησαν στην ουσία της υπόθεσης και στα άλλα επιχειρήματα που προέβαλαν οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι.

Η επίμαχη ακυρωθείσα υπουργική απόφαση προέβλεπε, μεταξύ των άλλων, ότι τα φαρμακεία πλέον μπορούν να ιδρύονται από άτομα που δεν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, όπως επίσης ότι μπορούσαν να ιδρυθούν φαρμακεία από μη αδειούχους φαρμακοποιούς υποχρεωτικά υπό εταιρική μορφή (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) αρκεί ένα μέλος να είναι φαρμακοποιός και να έχει μετοχικό μερίδιο 20%.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι θέματα άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, λειτουργίας φαρμακείου και δεοντολογίας φαρμακοποιών ρυθμίζονται ή με νόμο ή με Προεδρικό Διάταγμα. Επομένως, τα θέματα αυτά δεν μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης υπουργικής απόφασης, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν ο νόμος 4336/2015 δεν παρέχει την προβλεπόμενη ειδική εξουσιοδότηση.

Και καταλήγει η Ολομέλεια ότι αυτά που προβλέπει η καταργηθείσα υπουργική απόφαση μπορεί να γίνουν με Προεδρικό Διάταγμα.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By