Τετάρτη, 3 Μαρτίου, 2021

ΣτΕ: Μη σύμφωνο με τις διατάξεις για το «Περιφερειακό Πάρκο Κόλπου Κυπαρισσίας»

Το ΣτΕ επέστρεψε το διάταγμα στο αρμόδιο υπουργείο για να τροποποιηθεί

kareta

Μη νόμιμες οριζόμενες διατάξεις του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» και των γύρω περιοχών, όπου φιλοξενείται η θαλάσσια χελώνα caretta caretta, έκρινε με την υπ΄ αριθμ. 32/2015 γνωμοδότησή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επιστρέφοντας το διάταγμα στο αρμόδιο υπουργείο για να τροποποιηθεί.

Στο ΣτΕ κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορούσε την νομιμότητα χαρακτηρισμού του «Περιφερειακού Πάρκου Κόλπου Κυπαρισσίας» και τον γύρω περιοχών όπως Θίνες, Στροφυλιά, Κακόβατος, παραλιακό δάσος της Ζαχάρως, Λίμνη Καϊάφα, τον κόλπο της Κυπαρισσίας, Κατάκολο, κ.λπ., ενώ παράλληλα καθορίζει τους όρους και περιορισμούς δόμησης της επίμαχης περιοχή.

Η επίμαχη περιοχή έχει ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000.

Να σημειωθεί ότι στο νότιο τμήμα του Κυπαρισσιακού Κόλπου, μεταξύ του ποταμού Νέδα και του Αρκαδικού, και ειδικότερα στις παραλίες Ελαία, Αγιαννάκης, Βουνάκι και Καλό Νερό, εμφανίζεται η εντονότερη αναπαραγωγική δραστηριότητα της caretta caretta.

Η περιοχή αυτή αποτελεί τον πυρήνα του βιοτόπου ωοτοκίας και εκτιμάται ότι συγκεντρώνει, κατά μέσο όρο, πάνω από το 82% της συνολικής ωοτοκίας στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος αξιολογείται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας της caretta caretta στη Μεσόγειο.
Στη γνωμοδότησή του το ΣτΕ αναφέρει ότι το επίμαχο πάρκο έχει τις νομοθετικές εκείνες προϋποθέσεις, να ονομασθεί Εθνικό Πάρκο αντί Περιφερειακό που το χαρακτηρίζει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και ο χαρακτηρισμός του ως περιφερειακού δεν είναι νόμιμος.

Ακόμη αναφέρει το ΣτΕ ότι πρέπει να οριοθετηθούν οι οικισμοί που εμπίπτουν στις περιοχές Natura, ενώ ζήτημα νομιμότητας τίθεται ως προς το όριο αρτιότητας και ελάχιστης κατάτμησης των οικοπέδων στις επίμαχες περιοχές.

Παράλληλα, ενστάσεις διατυπώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας ως προς την επιτρεπόμενη χρήση των επίμαχων περιοχών, όπως είναι η ιππασία, καθώς θα υπάρξει κίνδυνος για τις φωλιές της χελώνας caretta caretta και στα αμμοθινικά συστήματα της περιοχής.

Κατόπιν αυτών το ΣτΕ ζητεί να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο υπουργείο οι παρατηρήσεις που έχει κάνει στην γνωμοδότησή του και να κατατεθεί άμεσα και πάλι για νέα νομοτεχνικού επιπέδου επεξεργασία.

(Visited 1 times, 1 visits today)