Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

ΣτΕ: Συνταγματικό το Claw back στις φαρμακευτικές

Ο μηχανισμός εφαρμόστηκε από το  υπουργείο Υγείας το 2012 ως έκτακτο οικονομικό μέτρο (υπό την μορφή φορολογικού PSI)

ste2692014

Tο Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το Claw back  (τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής) που εφαρμόστηκε από το υπουργείο Υγείας το 2012 ως έκτακτο οικονομικό μέτρο (υπό την μορφή φορολογικού PSI) στις φαρμακευτικές εταιρείες για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με έξι αποφάσεις του (2439-2445/2015) κρίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικό τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα των φαρμακευτικών εταιρειών να είναι στη λίστα των φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ, καθώς μπορούν να επιλέξουν την ελεύθερη αγορά φαρμάκων.

Το Claw back  επιβλήθηκε το 2012 από το υπουργείο Υγείας στις φαρμακευτικές εταιρείες που είναι κάτοχοι  αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, ως έκτακτο οικονομικό μέτρο σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η αλόγιστη συνταγογράφηση εξωνοσοκομιακών  ιδιοσκευασμάτων.

Ο μηχανισμός του Claw back υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρείες να επιστρέψουν τα ποσά που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης. Το ανώτατο πλαφόν του προϋπολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Οι Σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι το Claw back δεν επιβλήθηκε ως φόρος ή κοινωνική εισφορά και δεν καταργήθηκαν οι νομοθετικές προβλέψεις περί καθορισμού της τιμής των φαρμάκων, αλλά και δεν επιβλήθηκε κανένας περιορισμός των απαιτήσεων από τις πωλήσεις των φαρμάκων.

«Ο εν λόγω περιορισμός χρηματικών απαιτήσεων δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου  της ΕΣΔΑ, το οποίο ορίζει ότι η περιουσία κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου είναι σεβαστή, εάν τηρείται και η αρχή της δίκαιης ισορροπίας μεταξύ του γενικού συμφέροντος που αφορά το κοινωνικό σύνολο και των αξιώσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου» κρίνουν οι Σύμβουλοι και προσθέτουν ότι το Claw back δεν είναι αντίθετο στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου «σχετικά με την κάλυψη των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By