Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Στη Βουλή κατατίθεται το πολυνομοσχέδιο με φόρους και μέτρα

Τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή

vouli

Το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή περιλαμβάνει αυξήσεις σε φόρους και ανατροπές στις συντάξεις. Το πολυνομοσχέδιο έχει τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (EMS)».

Χωρίζεται σε τρία κεφάλαια.

Α. Κυρώνεται η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωζώνης (EUROSUMMIT), στην οποία καταγράφονται οι όροι και το πλαίσιο της συμφωνίας

Β. Λήψη φορολογικών μέτρων

Γ. Ρύθμιση θεμάτων της νομοθεσίας της Κοινωνικής Ασφάλισης

Με το πολυνομοσχέδιο:

Λήψη φορολογικών μέτρων

Ρύθμιση θεμάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναδιάρθρωση του Φ.Π.Α.

Λήψη μέτρων για την αύξηση της εισπραξιμότητας,

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ρυθμίσεις για την σταδιακή κατάργηση των πρόωρων συντάξεων από 01.07.2015 έως το έτος 2022. Ενταξη όλων των Ταμείων και των τομέων επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ

Διατήρηση της κρατικής επιχορήγησης στα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι το 2021 στα επίπεδα 2015 σε ονομαστικούς όρους (§1)

Αύξηση εισφορών υγειονομικής περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4% στο 6%

Επιβολή κράτησης 6% στις επικουρικές (§2).

Νομοθετική εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό για την κοινωνική ασφάλιση, να ρυθμίζει θέματα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ, με υπουργικές αποφάσεις.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου

 Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση

(Visited 1 times, 1 visits today)