Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Στοιχεία σοκ για τις οφειλές ΕΟΠΥΥ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού προς τα νοσοκομεία αγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ

eopyy

Αποκαρδιωτικά είναι τα οικονομικά στοιχεία του ΕΟΠΥΥ που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, Παναγιώτης Κουρουμπλής. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού προς τα νοσοκομεία αγγίζουν τα 3,8 δισ. ευρώ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ (>90 ημέρες), από την ίδρυσή του (1.1.2012), προς τους παρόχους υγείας έχουν ως εξής (τα ποσά είναι σε εκατομμύρια):

συμβεβλημένοι γιατροί: 28,2
διαγνωστικά κέντρα: 122,6
φυσικοθεραπείες: 22,5
ΜΤΝ-ΜΧΑ: 17,2
Φαρμακευτικές εταιρείες: 284,8
Ιδιωτικές κλινικές: 71,4
Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας: 16,2
Ψυχιατρικές κλινικές: 26,4
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας: 35,7
Σύνολο ληξιπρόθεσμων οφειλών 625 εκατομμύρια ευρώ

Στο προαναφερθέν ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά το αναλογούν rebate & clawback Β” εξαμήνου και το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμψηφιστεί. Η εν λόγω μείωση θα αποτυπωθεί λογιστικά στον Οργανισμό ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των συμψηφιστικών ενταλμάτων.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι ο Οργανισμός αποπληρώνει τις δαπάνες του με «πρόχειρο λογιστικό έλεγχο» στο 90% της αιτούμενης δαπάνης. Ως εκ τούτου στο παραπάνω συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών περιλαμβάνεται και το εναπομείναν ποσό του 10% το οποίο δύναται να αποδοθεί ύστερα από την πραγματοποίηση του τελικού ελέγχου και της τελικής εκκαθάρισης. Εκτιμάται ωστόσο ότι με την ολοκλήρωση του κλινικού ελέγχου θα επέλθει εξοικονόμηση πόρων για τον Οργανισμό με άμεσο αντίκτυπο την περαιτέρω μείωση των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΟΠΥΥ. Υπογραμμίζεται δε ότι η διαδικασία αποπληρωμής των παρόχων του Οργανισμού έχει βελτιωθεί σημαντικά μέσω συγκεκριμένων διαρθρωτικών μέτρων, δράσεων και πρωτοβουλιών τα οποία αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού (από τη δημιουργία του) προς τα δημόσια Νοσοκομεία ανέρχονται στο ποσό των 3,8 δις (31/03/2015), «ποσό το οποίο δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο από την υστέρηση απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στον ΕΟΠΥΥ», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο έγγραφο.

Αναφορικά με τις κρίσιμες κατηγορίες εσόδων του Οργανισμού, τόσο για το 2014 όσο και το 2015, αναφέρεται ότι οι μεταβιβάσεις από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το 2014 ανήλθαν σε 3.461 εκατομμύρια ευρώ και το 2015 (Μάρτιος) σε 627,8 εκατομμύρια. Η κρατική επιχορήγηση το 2014 ανήλθε σε 656 εκατομμύρια και το 2015 (Μάρτιος) σε 87,4 εκατομμύρια.

Οι δεδουλευμένες (accrual) δαπάνες του Οργανισμού για τους συμβεβλημένους παρόχους του Οργανισμού για το 2014 έχουν ως εξής:

Συνολικό ποσό υποβολών έτους 2014 (συνολικό ποσό τιμολογίων)

Ιατρικές Επισκέψεις: 116.969.712
Διαγνωστικές εξετάσεις: 609.089.108
Φυσικοθεραπείες: 94.470.692
ΜΤΝ-ΜΧΑ: 134.577.652
Ιδιωτικές κλινικές: 358.042.456
Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας: 96.947.325
Ψυχιατρική Κλινική: 78.171.105
Προμηθευτές Αναπηρίας: 65.334.778
Ασφαλισμένοι: 479.055.355
Δημόσια Νοσοκομεία: 575.569.387
Φαρμακευτική Δαπάνη: 2.673.932.592

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μάριου Σαλμά περί της οικονομικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By