Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2022

Στην «G4S» επικυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα «βραχιολάκια»

Αφορά την προμήθεια του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των 250 κρατουμένων και υποδίκων, ύψους 1.000.000 ευρώ

vraxiolakia

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 613/2014 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ο διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκι») των 250 κρατουμένων και υποδίκων, ύψους 1.000.000 ευρώ επικυρώθηκε στην εταιρεία «G4S Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Επανδρωμένων – Τεχνικών Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «G4S Secure Solutions S.A.».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις αρχές του χρόνου, νομοθέτησε το «βραχιολάκι» και έθεσε σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα για την ηλεκτρονική επιτήρηση 250 κρατουμένων (υποδίκων και καταδίκων) προκειμένου να μπορούν να εκτίουν την ποινή του σε κατ΄ οίκον περιορισμό.

Τον περασμένο Μάιο το Υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε το ποσό τους 1.000.000 ευρώ για να μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός προμήθειας του όλου συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης («βραχιολάκια», εγκατάσταση μονάδας παρακολούθησης γεωεντοπισμού, κ.λπ.), ενώ προβλέφθηκε και χρηματοδοτήσει από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ).

Στην συνέχεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε με τη διαδικασία του επείγοντος διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια των αναγκαίων συσκευών για το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο η διακήρυξη του δημόσιου διεθνή διαγωνισμού.

Η διακήρυξη του κλειστού δημόσιου διεθνή διαγωνισμού (συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) προέβλεπε δύο φάσεις (Α ́ και Β ́) και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Στην πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα υπέβαλλαν φάκελο δικαιολογητικών και στην δεύτερη φάση θα υπέβαλλαν προσφορές.

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος η εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.», η Ένωση Εταιρειών στην οποία συμμετείχαν οι: 1) «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. – Διεθνείς Τεχνολογίες» και 2) η εταιρεία «Phoenix Facility Services Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία», καθώς και η Ανώνυμη Εταιρεία «Χ. Θεοδόσης ΑΒΕΕ».

Κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού ασκήθηκαν μεταξύ των εταιρειών προσφυγές οι οποίες με αποφάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, άλλες έγιναν δεκτές και άλλες μερικά δεκτές.

Η Ένωση Εταιρειών τον περασμένο Αύγουστο κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ζητώντας την προστασία των εννόμων συμφερόντων της.

Στρεφόταν κατά του υπουργού Δικαιοσύνης και ζητούσε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί της τελευταίας προσφυγής που είχε καταθέσει κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και είχαν μερικά απορριφθεί με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης. Παράλληλα, ζητούσε να ακυρωθεί ως παράνομος ο αποκλεισμός της από τον διαγωνισμό για τα «βραχιολάκια».

Αμέσως μετά η εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.» άσκησε παρέμβαση στο Διοικητικό Εφετείο ζητώντας να απορριφθεί η αίτηση της Ένωσης Εταιρειών.

Το ζήτημα που είχε ανακύψει είναι εάν η Ένωση Εταιρειών κάλυπτε τους όρους του διαγωνισμού σε επιμέρους κεφάλαια του, όπως ήταν αυτός την ύπαρξης εμπειρίας στον τομέα υπηρεσιών επιτήρησης.

Τελικά, απορρίφθηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Ένωσης Εταιρειών και μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία «G4S Secure Solutions S.A.», η οποία ήδη έχει καταθέσει την τραπεζική εγγυητική επιστολή και ξεκινάει μέσα στο επόμενο διάστημα η διαδικασία εφαρμογής υλοποίησης του διαγωνισμού.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By