Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Στην Βουλή τροπολογία για μετακλητούς και συνεργάτες υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων

Καταργείται η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων συνεργατών στα ιδιαίτερα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, μέσω ανάθεσης καθηκόντων, με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους

Η τροπολογία όπως υποστηρίζει η αιτιολογική έκθεση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας, αποσκοπεί στο να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες ώστε η εμπιστοσύνη των πολιτών, σε όρους αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, να θεωρείται αυτονόητη απέναντι στους κυβερνητικούς θεσμούς και τη Δημόσια Διοίκηση.

Οι ρυθμίσεις της τροπολογίας στοχεύουν στην αποδοτικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Επί της ουσίας καταργείται η διάταξη που αποτελούσε τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του δημόσιου τομέα, δεδομένης της ανυπαρξίας αποτελεσματικών δυνατοτήτων ελέγχων ως προς το αν η εν λόγω παράλληλη άσκηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η δυνατότητα πλήρωσης θέσεων συνεργατών μέσω ανάθεσης καθηκόντων, με παράλληλη άσκηση, πλήρη ή μερική, των κύριων καθηκόντων τους.

Η δυνατότητα ανάληψης επιτελικών θέσεων του Δημοσίου από δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, με παράλληλη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, προβλεπόταν ήδη στο καταργηθέν π.δ. 63/2005, στην πράξη ωστόσο εφαρμόστηκε κατά τρόπο ανεξέλεγκτο, δημιουργώντας ζητήματα ηθικής και νομικής τάξης.

Επί της ουσίας με την προτεινόμενη ρύθμιση καταργείται η διάταξη που αποτελούσε τη νομιμοποιητική βάση για την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε διαφορετικές οργανικές μονάδες του δημόσιου τομέα, δεδομένης της ανυπαρξίας αποτελεσματικών δυνατοτήτων ελέγχων ως προς το αν η εν λόγω παράλληλη άσκηση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ως εκ τούτου, τα ιδιαίτερα γραφεία θα στελεχώνονται, πλέον, από δημόσιους υπαλλήλους μόνο μέσω απόσπασης ή μέσω της πλήρωσης θέσεων μετακλητών.

Με τις παραγράφους 3, 4 και 5 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4622/2019, ώστε να εναρμονιστεί η διαδικασία στελέχωσης των ιδιαίτερων γραφείων με τις αλλαγές που επήλθαν στο άρθρο 46, αναφορικά με την κατάργηση της παράλληλης άσκησης καθηκόντων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By