Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Στο επόμενο στάδιο οι διαδικασίες για την αξιοποίηση των «ιερών» φιλέτων στη Βουλιαγμένη

Στην επόμενη φάση, με ταχείς ρυθμούς, προχωρά η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (ΕΚΥΟ) για την αξιοποίηση ακινήτων της κυρίως στη Βουλιαγμένη, αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της αρχικής πρόσκλησης που είχε απευθύνει σε ενδιαφερομένους επενδυτές τον περασμένο Μάρτιο.

Έχοντας δεχτεί δεκάδες προσφορές, ακόμη και για τις «αρύθμιστες» εκτάσεις που περιλαμβάνονταν στο αρχικό πακέτο των 38 ακινήτων, η ΕΚΥΟ θέλει τώρα να προσλάβει σύμβουλο – εκτιμητή, ο οποίος θα αναλάβει να καθορίσει τις αξίες ειδικά για τα εκκλησιαστικά ακίνητα της Βουλιαγμένης, που έχουν συγκεντρώσει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές- επενδυτές.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η Εκκλησία απηύθυνε τον περασμένο Μάρτιο πρόσκληση (μη δεσμευτικού) ενδιαφέροντος αξιοποίησης ή αγοράς συνολικά 38 εκκλησιαστικών ακινήτων στους δήμους Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, Κηφισιάς, Αχαρνών, Μοσχάτου, Αθηνών και Θεσσαλονίκης, για τα οποία οι πληροφορίες, αναφέρουν ότι συγκέντρωσε πάνω από 200 αρχικές προσφορές. Ειδικά στη Βουλιαγμένη, η διαδικασία αφορά συνολικά σχεδόν 190 στρέμματα, εκ των οποίων η συντριπτική πλειονότητα, κοντά στα 182 είναι «ατακτοποίητα» και τα υπόλοιπα εννέα θεωρούνται, βάσει της προκύρυξης, ρυθμισμένα.

Ακριβώς για τα ατακτοποίητα ακίνητα των 182 στρεμμάτων της Βουλιαγμένης, τα οποία επίσης… ορέγονται επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΕΚΥΟ επιχειρεί τώρα να προσλάβει δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές Εκκλησιαστικών Ακινήτων στη Βουλιαγμένη Αττικής, έχοντας απευθύνει και τη σχετική πρόσκληση, με τις προσφορές να κατατίθενται στο τέλος αυτής της εβδομάδας, στις 21 Μαΐου, ενώ ο εκτιμητής θα πρέπει να παραδώσει το αντικείμενο του έργου μέσα σε έναν μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα προς εκτίμηση ακίνητα, για τα οποία θα κατατεθεί συνολική οικονομική προσφορά, βρίσκονται στη Βουλιαγμένη και είναι οικόπεδα εντός σχεδίου, πολεοδομικώς ατακτοποίητα, 17 στον αριθμό, με το μεγαλύτερο εξ’ αυτών να είναι 44 στρέμματα και το μικρότερο 863τ.μ..

Στόχος της εκτίμησης των Ακινήτων είναι ο καθορισμός της αντικειμενικής και αγοραίας αξίας για κάθε ακίνητο στην αξία που αυτό θα είχε αν ήταν πολεοδομικώς ρυθμισμένο, όσον αφορά α) την κυριότητα και β) το δικαίωμα επιφανείας 99 ετών, καθώς και άλλης συγκεκριμένης και ορισμένης διάρκειας, μόνο σε περίπτωση που ζητηθεί με ειδικό αίτημα. Ο σύμβουλος θα επιφορτιστεί και με το έργο της περιγραφής και της συγκέντρωσης στοιχείων για την περιοχή κάθε ακινήτου.

Όπως αναφέρουν στελέχη της εγχώριας αγοράς real estate, έστω κι αν σε αυτή τη φάση είναι άγνωστο τελικά το πόσα και ποια από τα ακίνητα θα καταφέρει να αξιοποιήσει η Εκκλησία (με δεδομένες και τις αντιδράσεις που εκφράζουν οι τοπικοί φορείς και δη ο ίδιος ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), ο πρώτος στόχος της ΕΚΥΟ, να προχωρήσει δηλαδή σε μια πρώτη καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος, έχει επιτευχθεί και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα, αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των αρχικών προσφορών σε μία περιοχή – μαγνήτη αυτή τη στιγμή στην Αττική, κυρίως για την πολυτελή κατοικία.

Στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί περιλαμβάνονται, όπως είναι εύλογο, πολυτελείς κατοικίες, χρήσεις φιλοξενίας, αλλά και εμπορικές, ενώ για τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις «τακτοποιημένες» από το αρχικό πακέτο των 38 ακινήτων δεν αποκλείεται οι πρώτοι διαγωνισμοί, δεσμευτικού χαρακτήρα, να γίνουν και μέσα στο καλοκαίρι.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By