Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Στο μνημείο του Πέτρουλα η Ζωή (εικόνες)

Στο μνημείο του Σωτήρη Πέτρουλα βρέθηκε μαζί με τον πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο η πρόεδρος της Βουλής

konstantopoulou-zoi

Και ενώ η μάχη της ψήφισης των προαπαιτούμενων συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, η πρόεδρος της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου θέλησε να βρεθεί στο μνημείο του Σωτήρη Πέτρουλα όπου συναγωνιστές του πραγματοποίησαν εκδήλωση. Η πρόεδρος συνοδευόταν από την πατέρα της Νίκο Κωνσταντόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέτρουλας είχε δολοφονηθεί κατά τη διάρκεια των Ιουλιανών.

Δείτε τις φωτογραφίες

zoe_petroulas708a

zoe_petroulas5

zoe_patroulas1

zoe_petroulas2

zoe_petroulas3

ÁÈÇÍÁ-ÐåíÞíôá ÷ñüíéá áðï ôçí äïëïöïíßá ôïõ  öïéôçôÞ ÓùôÞñç ÐÝôñïõëá,óÞìåñá 21 Éïõëéïõ 2015, óõãêåíôñþèçêáí ðáëáéïß óõíáãùíéóôÝò ôïõ ÓùôÞñç óôï óçìåéï ôçò èõóßáò ôïõ,ðáñáâñÝèçêå ç ðñüåäñïò ôçò âïõëÞò ÆùÞ Êùíóôáíôïðïýëïõ êáé ï Íßêïò  Êùíóôáíôüðïõëïò.(Eurokinissi-ÓÔÏËÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ)

 

zoe_petroulas6

(Visited 1 times, 1 visits today)