Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου, 2023

Στο ΣτΕ η τοποθέτηση ιερέα στην ΕΛ.ΑΣ. με προεδρικό διάταγμα

Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφουν Πανούσης και Μπαλτάς

panousis
Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο ιερέας κάτω των 40 ετών, που θα μιλά ξένη γλώσσα, θα στελεχώσει τη θέση του ιερέα του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις θρησκευτικές ανάγκες των ενστόλων αστυνομικών, κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία ατο Ε τμήμα του ΣτΕ.
Το Προεδρικό Διάταγμα υπογράφει ο  αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Ιωάννης Πανούσης και ο Υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς.
Ο ιερέας του σώματος της ΕΛΑΣ θα κατέχει τον βαθμό του υπαστυνόμου Α΄ και θα μπορεί να εξελιχθεί μέχρι το βαθμό του ταξίαρχου.
Όμως, εάν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τους υπηρετούντες στο σώμα της ΕΛΑΣ για μετάταξη, τότε ιερέας της ΕΛΑΣ, μπορεί να είναι και ιδιώτης Έλληνας ιερέας.
Οι ιδιώτες ιερείς για να μπορούν να προσληφθούν πρέπει να είναι μικρότεροι των 40 ετών, να έχουν πτυχίο Θεολογικής Σχολής, να κατέχουν χειροτονητήριο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησιάς του Χριστού, να γνωρίζουν μια ξένη γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά ή ιταλικά) σε επίπεδο τουλάχιστον μετρίως, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να μην έχουν καταδικαστεί για κακουργήματα και άλλα αδικήματα, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους, κ.λπ.
Για την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων θα συγκροτηθεί «ειδική επιτροπή επιλογής», η οποία θα απαρτίζεται από έναν αντιστράτηγο της ΕΛΑΣ ως πρόεδρο, έναν τακτικό καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έναν Ιεράρχη της Εκκλησίας της Ελλάδος.