Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Στο ΣτΕ κατά της αύξησης των δημοτικών τελών του Δ. Αθηναίων

Η Ένωση Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής και 68 επιχειρήσεις στεγασμένων πάρκινγκ

car-sales

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ένωση Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής και 68 επιχειρήσεις στεγασμένων πάρκινγκ καθώς ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2015 που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Συγκεκριμένα, οι εν λόγω επιχειρήσεις στρέφονται κατά της από 13.11.2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το 2015.

Στην προσφυγή τους αναφέρουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο παρέχει εξουσιοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του συντελεστή των τελών είναι αντίθετο στο άρθρο 78 του Συντάγματος και τονίζουν ότι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού δεν έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και στην «πραγματικότητα συνιστά φόρο».

Τα επίμαχα τέλη, σύμφωνα με τους προσφεύγοντες στο ΣτΕ είναι αντίθετα στο άρθρο 78 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι κάθε φόρος επιβάλλεται μόνο με νόμο και δεν μπορεί να επιβληθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε άλλο σημείο της προσφυγής αναφέρουν ότι παραβιάζονται οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ανταποδοτικότητας, καθώς οι επιχειρήσεις στεγασμένων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων οι οποίες υπόκεινται σε υψηλό συντελεστή τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο σε όλο το εμβαδό του κτιρίου, ενώ η πραγματικά εξυπηρετούμενη επιφάνεια είναι πολύ μικρή, «τυγχάνουν δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με άλλους στεγασμένους χώρους, που εκβάλλουν πολύ περισσότερα απορρίμματα».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By