Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για το 2020

Πρόωρες συντάξεις με ηλικίες 55-58 ετών και πλήρεις με ηλικίες άνω των 60 ετών προλαβαίνουν να κατοχυρώσουν για το 2020 πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων από τα Ταμεία μισθωτών, δηλαδή Δημοσίου, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, με ένσημα πριν το 1993.

Οι κατηγορίες των παλαιών ασφαλισμένων που μπορούν να αξιοποιήσουν το 2020 τα μεταβατικά όρια ηλικίας για να κλειδώσουν το δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τα 67 και πριν τα 62 μέσα στο 2020 είναι:

Μητέρες με ανήλικο τέκνο
Στο ΙΚΑ το ανήλικο τέκνο πρέπει να υπάρχει ως το 2012 και η ασφαλισμένη να έχει 5.500 ημέρες ασφάλισης ως τα 2012.

Στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών το ανήλικο χρειάζεται ως το 2012 και σι ασφαλισμένες να έχουν 25ετία ως το 2012.

Στο Δημόσιο η σύνταξη με ανήλικο τέκνο ισχύει και για τους δύο γονείς και εφαρμόζεται ακόμη και αν το τέκνο γεννήθηκε μετά το 2012, αρκεί οι γονείς να είχαν 25ετία ως το 2012. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης διαφέρουν σε ΙΚΑ σε ΔΕΚΟ, τράπεζες και στο Δημόσιο.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένη στο ΙΚΑ με ανήλικο τα 2011 και 5.500 ημέρες ασφάλισης έχει κατοχυρώσει τα 520 έτος για μειωμένη και το 57ο έτος για πλήρη σύνταξη. Με τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν από 19/8/2015, η νέα ηλικία συνταξιοδότησης συναρτάται από το πότε θα πιάσει τα 52 ή τα 57.

Έτσι αν κλείνει τα 57 το 2020, Θα βγει στα 64,5 για πλήρη σύναξη. Μπορεί όμως να αποχωρήσει οποτεδήποτε με μειωμένη γιατί έχει κλείσει τα 52 πριν τον Αύγουστο του 2015. Αν όμως έκλεισε τα 52 μετά την Αύγουστο του 2015, τότε θα πάρει μειωμένη στα 55.

Ασφαλισμένη σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας με 25ετία και ανήλικο το 2011 κατοχύρωσε τα 52 για πλήρη και τα 50 για μειωμένη σύνταξη. Αν έκλεισε τα 52 το 2016 βγαίνει στα 56,9 και στα 58,5 αν έκλεισε τα 52 το 2017. Μειωμένη παίρνει οποτεδήποτε.

Γονείς στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011 με ανήλικο (το 2011 ή μετά το 2011) κατοχύρωσαν το 52ο έτος για πλήρη σύνταξη που σημαίνει ότι βγαίνουν με τα νέα άρια ηλικίας των 55, 56,9 ή 58,5 ετών αν συμπληρώνουν τα 52 μετά τις 19/8/2015. Η διάταξη για γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο δεν προβλέπει μειωμένπ σύνταξη.

Ασφαλισμένοι με 35ετία
Στο ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν την 35ετία (10.50ο ένσημα) ως το 2012. Στα Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών η 35ετία ευνοεί κυρίως όσους ασφαλίστηκαν (ανεξαρτήτως φορέα) πριν το 1983 γιατί έτσι κατοχυρώνουν το 58ο έτος, ενώ στο Δημόσιο προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 25ετίας ως το 2012 και οι ηλικίες 58 και 59 με 35, 36 και 37 έτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, βοηθά π εξαγορά πλασματικών ετών

Για παράδειγμα:
Ασφαλισμένος στα ΙΚΑ που έχει 32 έτη το 2011 εξαγοράζει άλλα 3 και έχει την 35ετία που του κατοχυρώνει τη σύνταξη με το όριο ηλικίας που Θα ισχύει όταν κλείσει τα 58. Αν γίνεται 58 το 2020 θα βγει στα 61. Αν έγινε 58 το 2018, βγαίνει στα 60. Χωρίς την εξαγορά, θα έβγαινε στα 62 και θα ήθελε 40ετία.

Ασφαλισμένος σε Ταμείο ΔΕΚΟ ή τράπεζας που είχε ένσημα και πριν το 1983, συμπληρώνει 35ετία το 2017 με δύο έτη από εξαγορά στρατιωτικής θητείας και αποχωρεί στα 59,5. Προσοχή: Η εξαγορά στρατιωτικής θητείας γίνεται αφού συμπληρωθεί το 58ο έτος.

Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με πρόσληψη μετά την 1/1/1983 σι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 κατοχυρώνουν την έξοδο με 35ετία μετά τα 58 ή με 37ετία μετά τα 55. Αν έχουν τα 35 έτη το 2020 και έχουν κλείσει και το 58ο έτος, παίρνουν σύνταξη στα 61. Αν βάλουν όμως 2 έτη στρατιωτικής Θητείας θα έχουν 37 έτη το 2020 και Θα αποχωρήσουν στα 60,3.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By