Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ περνάει από τη σιγή ασυρμάτου στην ομολογία ενοχής

Να διερευνήσει το θέμα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τον νόμο, καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μετά την απάντηση της ΝΔ για το θέμα με το Μητρώο Πολιτικών Στελεχών.

Απαντώντας στη ΝΔ για την ανακοίνωση που εξέδωσε επί του θέματος, κάνει λόγο για «σπάνια δημόσια και πανηγυρική ομολογία παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών». Αναφέρει ότι η ανακοίνωση της και η επίκληση των σχετικών διατάξεων αποδεικνύει ότι πρόκειται για «απόδειξη ότι οι παραβάσεις αυτές έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία εν γνώσει του παράνομου χαρακτήρα τους». «Από τη «σιγή ασυρμάτου» στην ομολογία ενοχής», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικά η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στη ΝΔ:

Ύστερα από τη «σιγή ασυρμάτου» που κράτησε επί τρεις ημέρες και παρά τη δημόσια κατακραυγή -καθώς πρόκειται για ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό που αφορά στα προσωπικά δεδομένα όλων των Ελλήνων πολιτών- η ΝΔ, αποφάσισε επιτέλους να απαντήσει. Και μας κατηγορεί, μάλιστα, για άγνοια της σχετικής νομοθεσίας και επικαλούμενη τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Η ανακοίνωσή της, όμως, και η επίκληση των σχετικών διατάξεων αποδεικνύει ότι το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό: Δεν συνιστά απλώς ομολογία σοβαρών παραβάσεων της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, αλλά απόδειξη ότι οι παραβάσεις αυτές έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία εν γνώσει του παράνομου χαρακτήρα τους. Συγκεκριμένα:

«Το άρθρο 23 του ΠΔ 26/2012, που μας προτρέπει «να διαβάσουμε για να ενημερωθούμε», ορίζει ρητά, στην παρ. 4, ότι τα στοιχεία των εκλογικών καταλόγων που της έχουν χορηγηθεί σε μαγνητικά μέσα για τη διευκόλυνση της εκλογικής διαδικασίας «χρησιμοποιούνται μόνον από εκείνον στον οποίο χορηγούνται αποκλειστικώς και μόνο για εκλογική χρήση. Η παραχώρηση ή η χρησιμοποίησή τους από οποιονδήποτε άλλο ή για σκοπό μη εκλογικό απαγορεύεται», προβλέποντας μάλιστα και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.
Όσο για τον ν. 2472/97, η ανάγνωσή του και μόνο επιτρέπει στον οποιονδήποτε να «ανθολογήσει» μια μακρά σειρά εξαιρετικά σοβαρών ζητημάτων, επί των οποίων οφείλει η ΝΔ να δώσει άμεσα εξηγήσεις:

Το άρθρο 2δ” που ορίζει την έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, το άρθρο 5 που ορίζει τις προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας (και από το οποίο προκύπτει ότι παρανόμως επεξεργάστηκε, χωρίς τη συγκατάθεση των πολιτών τα προσωπικά δεδομένα που περιήλθαν στην κατοχή της, για σκοπό τελείως διαφορετικό), το άρθρο 6 από το οποίο προκύπτει ότι όφειλε να έχει ανακοινώσει εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τη σύσταση και λειτουργία αρχείου και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το άρθρο 7Α που προβλέπει εξαιρέσεις από την υποχρέωση γνωστοποίησης προς την Αρχή για τα πολιτικά κόμματα, μόνο για τα προσωπικά δεδομένα των μελών τους, το άρθρο 8 για τις προϋποθέσεις νόμιμης διασύνδεσης αρχείων, το άρθρο 21 που προβλέπει σοβαρές διοικητικές κυρώσεις και το άρθρο 22 που ορίζει τις ποινικές κυρώσεις.

Ύστερα από τη σπάνια αυτή δημόσια και πανηγυρική ομολογία παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Ελλήνων πολιτών, καλούμε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να διερευνήσει το θέμα και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το νόμο».