Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Τα «άγνωστα» επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ από 200 έως 916 ευρώ

Πέραν του γνωστού επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ (ύψους 360 ευρώ), οι εργαζόμενοι που μένουν άνεργοι για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να λάβουν μια σειρά από επιδόματα του Οργανισμού, με μια απλή αιτήσή τους στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ή σε κάποιο ΚΕΠ. Τα επιδόματα που χορηγούνται σε εποχικά απασχολούμενους αλλά και μακροχρόνια άνεργους, είναι τα εξής:

– Εποχικό επίδομα: Κυμαίνεται από 458 έως 916 ευρώ και χορηγείται κάθε φθινόπωρο σε 50.000 με 60.000 δικαιούχους που ασκούν (έστω και για 50 μεροκάματα) κάποιο από τα παρακάτω επαγγέλματα: Οικοδόμος, λατόμος, ασβεστοποιός, πλινθοποιός, αγγειοπλάστης, δασεργάτης, ρητινοσυλέκτης, καπνεργάτης, μουσικός μέλος του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτης, μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστής εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστης και βοηθός χείριστης κινηματογράφου, ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου, ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτός τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτης.

Συγκεκριμένα οι οικοδόμοι λαμβάνουν επίδομα 678,06 ευρώ, οι Σμυριδορύκτες Νάξου 916,30 ευρώ, οι δασεργάτες, καπλεργάτες, αγγειοπλάστες και εκείνοι που εργάζονται περιστασιακά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 641,41 ευρώ και όλες οι άλλες κατηγορίες επαγγελματιών από 458,15 ευρώ.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά, στα ΚΠΑ 2 του ΟΑΕΔ ή μέσω των ΚΕΠ.

– Τριμηνιαίο Επίδομα: To ειδικό βοήθημα δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και έχουν πραγματοποιήσει 60 τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.

Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο αυτό ημερολογιακό έτος και το ύψος του είναι ίσο με 15 βασικά επιδόματα ανεργίας.

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2015 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.564.93 ευρώ) όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.Ειδικό Βοήθημα μετά τη Λήξη της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας

– Ειδικό βοήθημα: Το δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

Το ύψος του ανέρχεται σε 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, υπό την προυπόθεση το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2016 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 10.858,4 ευρώ). Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.

– Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων: Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι έχουν εξαντλήσει την 12μηνη επιδότηση ακόμη και αν την έλαβαν τμηματικά (δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις) και υποβάλλουν την αίτηση δύο μήνες από τη λήξη της.

Το ύψος του ανέρχεται σε 200 ευρώ το μήνα και δίνεται για έναν χρόνο, αρκεί το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ (με προσαύξηση 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο).

By