Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

Τα αναστάσιμα μηνύματα της θρησκευτικής ηγεσίας

Ευχές από την θρησκευτική ηγεσία

ieronimos

«Τα προβλήματα επιλύονται αληθώς διά της αναγνωρίσεως και της τιμής της αξίας του προσώπου και διά του σεβασμου των δικαιωμάτων του. Και αντιστρόφως, τα παντός είδους προβλήματα δημιουργούνται και ούνονται εκ της περιφρονήσεως του ανθρωπίνου προσώπου και της καταπατήσεως των δικαίων αυτού ιδιαιτέρως του αδυνάτου ο οποίος πρέπει να δύναται να αισθάνεται ασφαλής και ισχυρός να είναι δίκαιος διά να υπάρξει ειρήνη», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο αναστάσιμο μήνυμά του.

«Αλλά, επεσήμανε, Χριστός Ανέστη εκ των νεκρών και απέδειξε και με αυτόν τον τρόπον την αδυναμίαν του θανάτου να επικρατήσει και να επιφέρει σταθεράν μεταβολήν εις τον κόσμον. Αι δημιουργούμεναι διά του θανάτου καταστάσεις είναι αναστρέψιμοι, διότι, παρά τα φαινόμενα, είναι προσωριναί, δεν έχουν ρίζαν και ικμάδα, ενώ αοράτως παρών είναι ο πάντοτε νικήσας τον θάνατον Χριστός».

«Χωρίς Αναστημένο Χριστό δεν έχει σημασία αν ο Άδης είναι ύπαρκτός ή ανύπαρκτος. Χωρίς αναστημένο Χριστό ο κόσμος παραμένει ένας σφαλιστός τάφος», τονίζει στο αναστάσιμο μήνυμά του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος.

«Ο Άδης στή συμβολική γλώσσα της λατρείας μας είναι τό κράτος του θανάτου, τό μεταθανάτιο δεσμωτήριο των ψυχών . Ο σύγχρονος άνθρωπος δέν πιστεύει στόν Άδη. Αφού αποπνευμάτωσε την φυσική και πολιτική ιστορία του, την τέχνη, την μόρφωση, την ίδια του τη ζωή, έχει πλέον αποπνευματώσει και τον θάνατο. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει «σκοτώσει» μόνον τον Θεό, απονέκρωσε και τον θάνατο», επισημαίνει.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By