Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ όρισε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή του την Τρίτη 21 Απριλίου

dei_monades

Η ΔΕΗ -11,34% ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας, τους κ.:
1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2015.