Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

«Για ίσο μισθό, χρειάζεται διαφάνεια...

Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες μεταξύ 2012 – 2013 Απώλειες 13,9 δισ. ευρώ από το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους είχαν τα νοικοκυριά της χώρας μεταξύ 2013 και 2012, καθώς το συνολικό ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος μειώθηκε κατά 10,2%, από ...

Κατά 5,9% μειώθηκε το 2011 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ