Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου, 2023

ασφάλιστρα κινδύνου

Οι συναλλαγές αυτές καλύπτουν ομόλογα ονομαστικής αξίας 123 εκατομμυρίων ευρώ Ξεκίνησαν οι πρώτες συναλλαγές επί των ασφαλίστρων κινδύνου χρεoκοπίας της ελληνικής οικονομίας, γνωστά και ως CDS, για πρώτη φορά μετά το 2012. Οι επενδυτές έδιναν εδώ και αρκετό καιρό τιμές ...

Με την απόφασή του (αριθμός 2284/2014) το δικαστήριο επιδικάζει στην ενάγουσα εταιρία το ποσό των 100.000 ευρώ για ηθική βλάβη που δέχεται ότι υπέστη από τις δημόσιες καταγγελίες του κ. Καμμένου περί επένδυσης που έκανε στη χρεοκοπία της Ελλάδας μέσω ...