Δευτέρα, 2 Αυγούστου, 2021

βαθμολόγηση

Για την αξιολόγηση στο Γυμνάσιο, συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία...

Το διαγώνισμα χωρίζεται σε τέσσερα ερωτήματα...

Στην ειδικότητα «Σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών» στην Αθήνα Την Παρασκευή αρχίζει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την πρόσληψη 59 δημοσιογράφων στη ΝΕΡΙΤ, στην ειδικότητα «Σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών» με έδρα την Αθήνα. Στη δεύτερη φάση ...

Το υπουργείο καλεί άμεσα τις υπηρεσίες να καταγράψουν το προσωπικό και να επιμερίσουν τα ποσοστά της κλίμακας βαθμολόγησης για τους υπαλλήλους Με την καθιέρωση της ποσόστωσης στη βαθμολόγηση, ξεκινά η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με εγκύκλιο ...