Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

Βασιλεία ΙΙΙ

Οι αλλαγές στην τραπεζική αγορά -μεταξύ άλλων- στις αλλαγές που κατατέθηκαν στη Βουλή Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο «πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και ...

Αύξησαν τις επενδύσεις τους στα κρατικά ομόλογα κατά 25%