Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

γαλια

Παρόμοιες ομιλίες ματαιώθηκαν στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ελβετία και στην Ολλανδία.

«Όχι» στην άρση του τραπεζικού απορρήτου λέει η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών. Έμμεση απάντηση στον Γάλλο Υπουργό Προϋπολογισμού έδωσε η Μαρία Φεκτερ, ο οποίος ζήτησε από  την Αυστρία συνεργασία για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άρση του τραπεζικού απορρήτου. Με διαδοχικές συνεντεύξεις η Υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας απάντησε:  «Εκείνα που ...