Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

γεκ ενεργειακή

Προέβη την 10η Δεκεμβρίου 2013, στην μεταβίβαση 3.279.432 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου