Τρίτη, 19 Ιανουαρίου, 2021

γονική παροχή

Το συγκεκριμένο μέτρο απαλλάσσει τους γονείς από ένα σημαντικό φορολογικό κόστος...

Ένα νέο περιβάλλον δημιουργείται στη φορολογία ακινήτων...

Υποθήκη ακινήτου ζητεί η εφορία για να προχωρήσει σε γονική παροχή ακινήτου η άλλου περιουσιακού στοιχείου