Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

γραφένιο

Το ίδρυμα του Μπιλ Γκέιτς επενδύει στα προφυλακτικά από το πανίσχυρο υλικό γραφένιο