Τρίτη, 23 Απριλίου, 2024

Γραφεία της Περιφέρειας.

Συμφώνησαν ότι η διαδικασία του επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων οδηγεί στην αποδυνάμωση του Δημοσίου τομέα Στο ότι η διαδικασία του επανελέγχου της μετατροπής των συμβάσεων οδηγεί στην αποδυνάμωση του Δημοσίου τομέα και όχι στην αναβάθμισή του συμφώνησαν η περιφερειάχης ...