Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση: «Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου...

Ο Σεπτέμβριος έχει οριστεί ως ο ορίζοντας για την σύσταση σχεδίου δράσης Με ορίζοντα τον Σεπτέμβριο κινούνται οι διαδικασίες για την σύσταση ενός σχεδίου δράσης, για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε, τους πρώτους μήνες του 2016 να προχωρήσουν οι αλλαγές σε νομοθετικό ...

Έως τις 31 Δεκεμβρίου καθώς δεν είναι έτοιμο το νέο σύστημα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Με ανακοίνωση του το  υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ενημερώνει για την αναστολή εφαρμογής  του νόμου για τις δημόσιες ...

Με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων στον κατασκευαστικό τομέα η Ελλάδα έχει θεσπίσει ένα σύστημα, το οποίο καθορίζει εκ των προτέρων ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα την παραπομπή της Ελλάδας στο ...