Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

δόση ενιαίας ενίσχυσης

Oι πληρωμές του 2012 για τη βιολογική κτηνοτροφία ξεκινούν αρχές Δεκεμβρίου Η υποβαθμισμένη θέση της κτηνοτροφίας στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, τα προβλήματα των Ελλήνων κτηνοτρόφων (εξισωτική αποζημίωση, αξιοποίηση των βοσκοτόπων, καταρροϊκός πυρετός) και οι δυνατότητες εξασφάλισης ευνοϊκότερων όρων συμμετοχής της ...