Κυριακή, 28 Μαΐου, 2023

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Στοχεύει στην προσαρμογή σε ευρωπαϊκά δεδομένα με ενίσχυση της αξιολογικής διαδικασίας Στην προσαρμογή σε ευρωπαϊκά δεδομένα με ενίσχυση της αξιολογικής διαδικασίας στοχεύουν οι αλλαγές που προτείνονται στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου ...

 Ξεπερνούν τις 20 οι βουλευτικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις 23 φορέων του δημοσίου για την «εξυπηρέτηση» αιτημάτων διαφόρων ομάδων και κατηγοριών Η ρουσφετολογική αντίληψη ζει και βασιλεύει στη Βουλή, παρά το γεγονός ότι η εποχή ...