Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024

εξορθολογισμός

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη φορολογία των ακινήτων. Ο εξορθολογισμός της φορολογίας ακινήτων είναι επιβεβλημένος, όπως υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ εκτιμώντας ότι η φορολόγηση πρέπει να γίνεται με έναν ενιαίο φόρο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από δικαιότερη κατανομή μεταξύ των ...