Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δήμητρα Καλογήρου, απέρριψε τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν σύμφωνα με τις οποίες  η επιβολή προστίμων έγινε για τη δημιουργία εντυπώσεων Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο επιβλήθηκε ...

...για τις παραπλανητικές δηλώσεις του όσον αφορά την κατάσταση ρευστότητας της τράπεζας