Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

η Γκάνα

Οι προικισμένοι και οι άτυχοι της υφηλίου