Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

ληξιπρόθεσμων

Το διάστημα Δεκέμβριος 2012 – Φεβρουάριος 2013 έγιναν πληρωμές ύψους 730 εκατ. ευρώ. Πληρωμές ύψους 790 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του Δημοσίου προς ιδιώτες. Κατά το τρίμηνο ...