Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

μονάδες βάσης

Αποκλιμάκωση της πίεσης των διεθνών αγορών προς τους ελληνικού τίτλους Κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 ετών βρίσκονται οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων για δεύτερη συνεχόμενη μέρα την Παρασκευή. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων διαμορφώνονται σήμερα στο 6,70%, έναντι ...

Πτώση κατά 8 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, που διαμορφώθηκε στο 0,41% τον Ιούνιο