Κυριακή, 16 Ιανουαρίου, 2022

νοσοκομείο Σωτηρί

Ο υπουργός Υγείας τόνισε σχετικά ότι «θα είμαστε αμείλικτοι σε υποθέσεις διαφθοράς»