Τρίτη, 2 Μαρτίου, 2021

οδηγίες

Στην ημερίδα σχετικά με το ΦΠΑ δόθηκαν οι εξής οδηγίες

Αναλυτικές οδηγίες του Ιδρύματος προς τους εργοδότες

Αναλυτικές οδηγίες από το υπουργείο Οικονομικών.

Aναρτήθηκαν αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Όλες οι οδηγίες και τα βήματα που πρέπει κάνουν οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι και φορείς αναρτήθηκαν αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη μετακίνηση των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε ...