Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου, 2021

οικογενειακά επιδόματα

Βελτίωση και αποφυγή των καθυστερήσεων στη χορήγηση των επιδομάτων επιδιώκει ο ΟΓΑ Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του επιδόματος τέκνου και του πολυτεκνικού επιδόματος, βάσει κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ Β” ...

Σήμερα θα καταβληθεί από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, η σύνταξη Ιανουαρίου

Tο ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 189.830.585,04 ευρώ