Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2023

περί νεκρής γλώσσας και άλλων δαιμονίων