Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Προσαύξηση

Εάν δεν του χορηγείται άλλη μέρα ανάπαυσης δικαιούται επιπλέον και το 1/25 του μισθού του Προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού του δικαιούται να λάβει ο κάθε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα τις Κυριακές, σύμφωνα με απόφαση του Εργατικού Τμήματος ...