Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

προσωρινή ακινησία

Aπό τρεις μήνες μέχρι και τρία έτη Δικαίωμα να θέσουν σε προσωρινή ακινησία από τρεις μήνες μέχρι και τρία έτη τα φορτηγά δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) και τα ταξί, θα έχουν όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν, μετά από κοινή απόφαση, που υπέγραψαν ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών ...