Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

πρόγραμμα απασχόλησης

Σύμφωνα με γενικό έγγραφο του ΟΑΕΔ δίνονται οδηγίες για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της ...

Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000 ευρώ Ο ΟΑΕΔ προωθεί νέο πρόγραμμα απασχόλησης 200 ανέργων από 18 ως 66 ετών, με σκοπό την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων μελών τους, του Σ.Ε.Β., ...

Πρόγραμμα πεντάμηνης απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πως τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν «κοινωφελείς σκοπούς». Ανησυχία επικρατεί στο υπουργείο Εργασίας και την κυβέρνηση για την κατάληξη που θα έχει το πρόγραμμα απασχόλησης 400.000 ανέργων στην Ελλάδα, μετά τις αντιρρήσεις της ...