Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού

Για έως 300 εργαζομένους, κυρίως διοικητικού προσωπικού

Οι όροι και οι προϋποθέσεις