Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, 2020

Ρεντίνα

Πυρκαγιά σε ελαστικά φορτηγού που μετέφερε συμπύκνωμα θειούχου μολύβδου έξω από την Θεσσαλονίκη