Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

τοποθεσία Σκοπός

Το υπουργείο Εξωτερικών επεδίωξε να ανατρέψει τις εξελίξεις αλλά η καταδικαστική απόφαση είναι σχεδόν σίγουρη και αναμένεται να ακολουθήσει έφεση