Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

το Αργοστόλι

«Η Ελλάδα πάλι στις κορυφαίους προορισμούς». Το 2012 ήταν μια δύσκολη χρονιά κυρίως λόγω των πολιτικών εξελίξεων που είχαν ως αποτέλεσμα πολλές ακυρώσεις τον Ιούνιο, όμως τελικά η «βαριά βιομηχανία» της χώρας άντεξε παρά το γεγονός ότι τα έσοδα ήταν ...