Κυριακή, 13 Ιουνίου, 2021

Όμιλος Πειραιώς

«Για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις και να μην διαδίδονται ψευδείς ή ανυπόστατες πληροφορίες η εταιρεία «Ημιθέα Α.Ε.» η οποία πλειοδότησε στον πλειστηριασμό του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν δεν ανήκει σε φυσικά ή παρένθετα πρόσωπα αλλά ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο Πειραιώς ...

Επικεφαλής τοποθετείται ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Νέο ανεξάρτητο τομέα Investment Banking ετοιμάζει ο όμιλος Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε επισήμως στα στελέχη του. Ο νέος τομέας δημιουργείται «στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της λειτουργίας της Τράπεζας και της συνολικής ενίσχυσης της Επενδυτικής Τραπεζικής του ...

Στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς Στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, «ΗΜΙΘΕΑ ΑΕ» πέρασε το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν μετά τον πλειστηριασμό που έγινε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και με ποσό εξαγοράς περίπου 115 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ...

Οι όροι και οι προϋποθέσεις