Κυριακή, 27 Νοεμβρίου, 2022

ακινησία Ι.Χ.

Η ακρίβεια στα καύσιμα οδηγεί σε εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης. Τι πρέπει να ξέρετε για τη δυνατότητα που παρέχεται έως το τέλος του χρόνου Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου η ακρίβεια στα καύσιμα παραμένει, πόσο μάλλον τώρα, που απομακρύνεται ...