Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Αμερικανική ηγεσία

Οι δύο ηγέτες δεν συμφωνούν ως προς την πολιτική κατάσταση στην Ουάσινγκτον...