Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

άνοδος λαϊκισμού

Η άνοδος του λαϊκισμού ασκεί πίεση στην βοήθεια που προσφέρουν τα πλουσιότερα κράτη προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο τροχός έχει γυρίσει. Στις αρχές του 2000 οι υπεύθυνοι των οργανώσεων που προσφέρουν βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες υποστήριζαν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν ...