Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου, 2022

απολύτως απαράδεκτες και προκλητικές

Απορρέουν από αντιλήψεις, που είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές της καλής γειτονίας.